Seleccionar página

Serveis ambientals

964 53 38 76

Recollida tèxtil

A través d’un total de 200 contenidors viaris instal·lats per la província de Castelló, es realitza la recollida selectiva del residu tèxtil. Aquesta roba és gestionada per a abastir les nostres Koopera Store i els Espais amb Cor, gestionats per voluntaris de les parròquies de la diòcesi Segorbe-Castellón. La fracció que no es pot reutilitzar es destina a reciclatge de les fibres per a diversos usos que van des de la fabricació de drap industrial fins a la recuperació de matèries primeres per a fabricar noves peces de roba.

RECOGIDA

Reutilización

Reciclaje

Impacto medioambiental

  • Reducción de la Contaminación: Al recoger y procesar adecuadamente los residuos, evitamos la acumulación de basura en vertederos y en entornos naturales. Esto reduce significativamente la contaminación del suelo, el agua y el aire.
  • Reciclaje y Reutilización: Parte de los residuos recogidos se destinan a procesos de reciclaje. Esto no solo disminuye la necesidad de materias primas sino que también reduce la energía requerida para producir nuevos productos, minimizando así la huella de carbono.
  • Conservación de Recursos Naturales: Al separar y reciclar materiales como el papel, el plástico, el vidrio y los metales, contribuimos a la conservación de recursos naturales y reducimos la presión sobre los ecosistemas.
  • Prevención de la Contaminación del Aire y del Agua: Una correcta disposición de residuos peligrosos previene la contaminación del aire y del agua, protegiendo la salud de las personas y la fauna.
  • Promoción de la Conciencia Ambiental: Nuestros programas y políticas fomentan una mayor conciencia ambiental entre la comunidad, lo que a su vez incentiva prácticas más sostenibles en la gestión de residuos.
  • Innovación en la Gestión de Residuos: Continuamente exploramos y adoptamos nuevas tecnologías y métodos para hacer la recolección de basura más eficiente y menos perjudicial para el medio ambiente.
  • Impacto en la Biodiversidad: Al mantener los entornos naturales libres de residuos, contribuimos a la conservación de la biodiversidad, permitiendo que los ecosistemas funcionen de manera óptima.
  • Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero: Al optimizar las rutas de recogida y utilizar vehículos más eficientes, reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte de residuos.

DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ CONFIDENCIAL

Recollim la documentació confidencial de la teua empresa i la destruïm segons normativa europea

DESTRUCCIÓ DE DISCOS DURS I ALTRES SUPORTS INFORMÀTICS

Oferim la destrucció mecànica de suports d’emmagatzematge d’informació

RECOLLIDA I GESTIÓ DE RAEE

Realitzem la recollida de Residus d’Aparell Elèctrics i Electrònics i emmagatzematge temporal fins al trasllat a planta final. Una fracció d’aquest residu és gestionat i reparat per a la seua reutilització, d’acord amb la normativa vigent.

RECOLLIDA DE PAPER

Recollim paper en oficines, col·legis, administració pública, empreses privades… per al seu posterior reciclatge

 

RECOLLIDA DE CARTÓ

Aquest servei es realitza actualment a través d’una adjudicació de l’Ajuntament de La Vall d’Uixó. És un servei per a comerços d’aquesta localitat en el que es replega el cartró porta a porta.

 

RECOLLIDA DE PILES I ALTRES ACUMULADORS

Realitzem el servei de recollida de piles en diverses localitats de la província a través de contractes amb les respectives administracions locals.

 

EN RECIPLANA RECUPERACIONS NOMÉS TREBALLEM AMB GESTORS AUTORITZATS PER AL TRACTAMENT DELS RESIDUS QUE RECOLLIM

Per a nosaltres és important tindre cura del Medi Ambient i complir amb la corresponent normativa, per això ens assegurem que els gestors finals del residus amb que treballem complisquen amb la legalitat vigent i tinguen les preceptives autoritzacions per a la gestió de cada tipus de material.

DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ CONFIDENCIAL

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec.

destrucció de disc durs i altres suports informátics

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec.

RECOLLIDA DE PAPER

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec.

RECOLLIDA I GESTIÓ DE RAEE

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec.

RECOLLIDA DE CARTRÓ

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec.

Recollida de piles

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec.

recollida de tèxtil

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec.

Teléfono

964 53 38 76

Email

info@reciplana.com